Korte broeken in werkkleding: wat mag wel en wat mag niet?

Korte broeken in werkkleding: wat mag wel en wat mag niet?

De zomer staat om de hoek en we hebben al een paar tropische dagen gehad. Als het kwik stijgt, voelt een korte werkbroek natuurlijk een stuk comfortabeler. Maar is het eigenlijk toegestaan om in korte broek naar het werk te gaan? Wat zegt de wet hierover? Laten we eens kijken wat de regels zijn rondom korte broeken in werkkleding!

Dit zegt de wet

Volgens de grondwet moet een werkgever de grondrechten van een werknemer respecteren. Hieronder valt ook het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting en dat geldt dus ook voor kledingkeuze. Je kunt als werkgever zeker wel kledingvoorschriften instellen, maar alleen als daar een goede reden voor is. Dit kan gaan om veiligheid, gezondheid of hygiëne. Werkgevers mogen om die redenen dus bijvoorbeeld een uniform verplichten. Zo zijn politieagenten door hun uniform duidelijk herkenbaar en dragen medewerkers in een fabriek lange broeken en veiligheidsschoenen voor hun bescherming. 

Mag een werkgever korte broeken verbieden?

De grondwet verplicht werkgevers dus om de basisrechten van werknemers te respecteren, en dat geldt ook voor kledingkeuzes. Maar een werkgever mag wel kledingvoorschriften opleggen. Dit is namelijk onderdeel van het instructierecht. Deze regels moeten gebaseerd zijn op redelijke gronden zoals veiligheid, hygiëne of representativiteit; alleen esthetische redenen zijn niet genoeg. In bepaalde situaties, zoals extreme hitte, kunnen vakbonden soms ingrijpen. Een voorbeeld hiervan zijn postbodes die sinds 2001 in korte broeken mogen werken. Wat wel of niet representatief is, kan soms tot discussies leiden. Denk hierbij vooral aan zichtbare tatoeages, piercings of politieke en religieuze symbolen. In deze gevallen kan het instructierecht conflicteren met vrijheid van meningsuiting of godsdienst.

Wanneer is een werkbroek verplicht?

In sommige sectoren, zoals de horeca, zorg en bouw, wordt een lange broek gezien als een essentieel beschermingsmiddel. Hier moet je je aan de wettelijke kledingvoorschriften houden, wat betekent dat korte broeken geen optie zijn. Deze wet gaat uit van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en dan kan het dus nodig zijn dat je speciale werkbroeken draagt. Deze broeken beschermen je tegen gevaren op de werkplek, zoals chemische stoffen, hitte of scherpe voorwerpen. Lange broeken bieden meestal meer bescherming en zijn vaak verplicht in sectoren zoals de bouw en de chemische industrie. Bij minder risicovolle taken of in warme klimaten kunnen korte broeken echter ook een goede keuze zijn, zolang ze maar aan de veiligheidsnormen voldoen en comfortabel zitten.

Wanneer is het soms verplicht?

Werkgevers die buiten de horeca, zorg of bouw vallen kunnen zelf bepalen of het dragen van lange broeken nodig is. Dit moet wel gebaseerd zijn op de risico’s waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. In dit geval kun je een grondige risicoanalyse uitvoeren. Op basis daarvan neem je preventieve maatregelen om de werkomstandigheden voor je werknemers te verbeteren. Wat betekent dat precies? Risico’s voorkomen, onvermijdbare risico’s beoordelen, risico’s bij de bron aanpakken, gevaarlijke situaties vervangen door veiligere alternatieven en de kans op ernstig letsel beperken door beschermende maatregelen te treffen.

Hoe beoordeel je het risico?

Maar hoe bepaal je het risico precies? Je moet hierbij altijd naar de gezondheidsrisico’s kijken. Dit hangt af van de risico’s die specifiek zijn voor het beroep. Denk aan blootstelling aan chemische stoffen, werken met hete materialen, werken in warme omgevingen en de nabijheid van scherpe of hete voorwerpen. Zijn deze risico’s aanwezig? In dat geval moet je overwegen of een korte broek het risico op letsel bij een ongeval verhoogt. Is dat niet het geval? Dan kan het dragen van een korte broek toegestaan worden. Verhoogt het echter wel het risico, dan moet een lange broek verplicht worden als beschermingsmiddel. In de zomermaanden kun je bijvoorbeeld lichte en luchtige materialen gebruiken, zolang de veiligheid van de werknemers maar voorop staat.

Meer dan alleen veiligheid

Bij het kiezen van werkbroeken moet je niet alleen letten op veiligheid en de wettelijke voorschriften, maar ook op het comfort van je werknemers en het weer. Bovendien is het belangrijk hoe je bedrijf zich naar buiten toe presenteert. Een uniforme en professionele uitstraling kun je versterken door bedrijfskleding te voorzien van je bedrijfslogo. Dit bevordert ook de teamgeest en maakt je bedrijf beter zichtbaar. Dus, mag je een korte broek dragen naar je werk? Dat ligt er maar net aan wat de aard van het werk is!

Reacties zijn gesloten.